Nova Llei de Protecció de Dades 2018

Està la teva Web ben preparada per la LOPD?

Maig del 2018 marcarà un abans i un després en la manera de gestionar les dades obtingudes a través del nostre web.

Aquest nou reglament reforça els drets de les persones que es relacionen amb el teu web o blog i les obligacions dels qui tracten o determinen el tractament de les dades personals alienes.

Entre els drets que seran reforçats es troben els següents:

  • La necessitat d’obtenir un consentiment exprés dels usuaris o clients per poder gestionar les seves dades, amb nous mecanismes per obtenir-les i acreditar-les.
  • El dret a oferir a usuaris i clients informació completa sobre l’ús de la seva pròpia informació personal.
  • Hauràs de concretar i especificar amb molt més rigor tot el que inclogui la informació personal de les persones dels qui els requereixis les seves dades (en una subscripció, comentari, registre, etc).
  • Garantir un accés fàcil de tots els qui aporten les seves dades personals a la informació que els concerneix.
  • El dret a l’oblit i al d’oposar-se fins i tot a l’ús de dades personals a efectes d’establiment de perfils.
  • El dret a la portabilitat de les dades d’un prestador de serveis a un altre.

Com adapto el meu web a la nova normativa?

Revisa tots els teus formularis de contacte. Han de tenir:

  • Una check box: amb això bàsicament li obliguem a l’usuari a realitzar una acció positiva abans d’enviar-nos la informació.
  • Una caixa amb la informació corresponent a la primera capa, és a dir, un resum de la llarga política de privacitat en la recollida de dades.
  • L’enllaç a la política de privacitat on entre altres coses es mostrarà la informació de la segona capa (informació més extensa que la primera).

Si ja tens una llista de subscriptors has d’aconseguir el seu consentiment exprés, qualsevol d’ells pot convertir-se en un potencial perill si se li ocorre denunciar-te.

A més, si tens una inspecció, hauràs de poder acreditar tots els consentiments expressos de la gent la informació personal de la qual administres. L’única manera és enviar un butlletí on els convidis a confirmar la seva subscripció i atorgar-te un consentiment exprés.

Per a això, hauràs de conduir-los cap al teu nou formulari de subscripció i demanar-los que marquin la casella de consentiment seguint les recomanacions anteriors.

El punt crític: les sancions i indemnitzacions

Una altra part que has de tenir en compte és el colossal increment de les sancions per incompliment de qualsevol d’aquestes premisses.

En el cas d’infraccions lleus, passa dels 600.000€ als 10 milions d’euros, o un 2% del volum de negoci total anual de l’exercici financer anterior.

En el cas d’infracció greu, aquestes dues xifres es dupliquen, arribant a 20 milions d’euros o un 4% del volum de negoci.

Però no tot són sancions. A més hi ha una altra peculiaritat més preocupant encara que farà que no t’ho pensis dues vegades a l’hora de realitzar la teva reconversió digital legal.

El nou reglament preveu la possibilitat de requerir indemnitzacions als damnificats en matèria de protecció de dades, cosa que no contemplava l’actual LOPD.

No esperis ni un minut més. Adapta el teu web a la nova normativa. És fàcil, ràpid i t’evitarà possibles mals de cap.

Nova llei protecció dades 2018 | Estudi 33