Nova normativa de cookies a la vista!

La llei de cookies és una normativa que regula la instal·lació i l’ús de cookies en les pàgines web i aplicacions mòbils. Aquest 2024 han entrat en vigor alguns canvis sobre aquesta llei.

Anem a per ells!

  • Botó de rebutjar tot: Les pàgines web i aplicacions mòbils han d’oferir als usuaris un botó de rebuig de totes les cookies. Aquest botó ha d’estar clarament visible i accessible, i no ha d’estar ocult o dificultar-se el seu ús.
  • Més transparència: Les pàgines web i aplicacions mòbils han de proporcionar als usuaris informació més transparent sobre les cookies que utilitzen. Aquesta informació ha d’incloure la finalitat de les cookies, la durada del seu emmagatzematge i la identitat dels tercers que les instal·len.
  • Possibilitat de cobrar per no acceptar les cookies: Les pàgines web i aplicacions mòbils poden cobrar als usuaris per no acceptar les cookies, sempre que la informació sobre aquesta possibilitat es proporcioni de manera clara i transparent.

Per a complir amb la nova llei de cookies, les pàgines web i aplicacions mòbils han de fer els següents canvis:

  • Actualitzar el bàner de cookies: El bàner de cookies ha d’incloure un botó de rebuig de totes les cookies, que ha d’estar clarament visible i accessible.
  • Actualitzar la política de cookies: La política de cookies ha d’incloure informació més transparent sobre les cookies que s’utilitzen, incloent-hi la seva finalitat, durada d’emmagatzematge i identitat dels tercers que les instal·len.
  • Actualitzar la configuració de les cookies: Si la pàgina web o aplicació mòbil utilitza cookies per a fins que no són estrictament necessaris per al seu funcionament, ha de proporcionar als usuaris l’opció de rebutjar-les.

Estudi 33 - Blog - Nova normativa de cookies a la vista aquest 2024

L’incompliment dels canvis en la llei de cookies pot comportar sancions econòmiques per a les empreses. Per tant, és important que les webs que utilitzen cookies facin els canvis necessaris per a complir amb la normativa. Les empreses que no compleixin amb els canvis de la nova llei de cookies poden ser sancionades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Les multes poden ascendir a entre 3.000 i 300.000 euros.

A Estudi 33 estem al dia!

Totes les nostres webs compleixen amb les normatives vigents i mantenim actualitzats tots els canvis, sempre informant els nostres clients.
Si tens dubtes… contacta amb nosaltres!

Estudi 33 - Blog - Nova normativa de cookies a la vista